Об этом сайте

kitabi-knigi.com

Скачать и читать на любом устройстве, на вашем родном языке, бесплатные электронные книги для всей семьи.

Скачать книгу

  • Adaty bolmadyk bagyş edilme
  • -
  • Дата выпуска ePub: 2014-09-23

Скачать:

icon for pdfPDF icon for epubePub

Текст обложки

Adaty adam üçin mesihilik pida edijiligi we ejir çekmekligi uzak asyrlardaky mesihiler bilen baglanyşyklydyr. „Ejir çekenleriň sesi“ atly doga etme býuleteni okanymyzda, häzirki döwürde-de, Mesihe bolan imanyň üçin ejir çekmeli bolunýandygyna göz ýetirýäris. Dürli medeniýete we dürli mesihilik konfessiýalaryna degişli bolan, dürli jemgyýetçilik gurluşly dürli ýurtlarda ýaşap, yzarlanmalara duçar edilýänleri adaty bolmadyk bagyş edilme birleşdirýär. Ylaýta-da, çagalaryň özlerini bagyş etmeleri haýran galdyrýar, sebäbi köplenç ene-atalar ikirjiňlenip başlan wagtlarynda, çagalaryň aýgytlylygy aýgytlaýjy roly oýnaýar.
Ýylyň her gününde okamak üçin bir waka berilýär. Onuň üsti Mukaddes Kitap salgylanmasy hem oýlananyňa degýän netije bilen ýetirilendir.
Кitap okyjylaryň giň toparlaryna niýetlenilendir.

Ключевые слова

Extreme Devotion; Turkmen; Türkmençe, türkmen dili, Түркменче, түркмен дили, تورکمن تیلی ,تورکمنچه