Kitabi KnigiKITABI-KNIGI

Allahın Həvarisi: Paulun macəraları

Şeril Odden

URL copied to clipboard
Language
Azərbaycan (Latin)
Translations
Categories

Şaul atını daşlı yollarla çapa-çapa gedirdi. O, arxaya çevrilib onunla birgə Dəməşq şəhərinə gedən kişilərə baxdı və özündən razı halda yəhərdən asılmış kisəsini tumarladı.

“Hə!” — Şaul düşündü. — “Nəhayət, biz Məsihin davamçılarından birdəfəlik canımızı qurtaracağıq!”

Şaul və onun adamları Yerusəlimin dörd bir yanında məsihçiləri təqib edib zindana atırdı. O, zorla məsihçilərin evlərinə girir, qəddarcasına onları həbs edirdi. Bu xəbəri eşidən Məsihin davamçıları Dəməşqə qaçırdılar. Şaul yolda gedərkən qəflətən bir işıq gördü. Bu, İsa idi.

Sonralar Paul adlanan Şaul indi başqa bir insandır. O, artıq məsihçiləri təqib edib onları zindana atmır. O, bir-bir ölkələrə səyahət edir, insanlara İsa Məsihin Allah Oğlu olduğunu danışır.